Eminescu si India la Biblioteca Judeteanã Slobozia

Comunicat de presã
Bucuresti, 13 iunie 2010

Marti, 15 iunie 2010, ora 11:00, Biblioteca Judeteanã "Stefan Bãnulescu" Ialomita, B-dul Matei Basarab, nr. 26, va gãzdui dezbaterea Eminescu si India.

Evenimentul, prilejuit de împlinirea a 121 de ani de la moartea poetului Mihai Eminescu, prezintã publicului românesc personalitatea si opera primei traducãtoare a lui Eminescu în spatiul asiatic, Amita Bhose.

Amita Bhose (Calcutta, 1933-Bucuresti, 1992) si-a dedicat întreaga existentã interpretãrii cât mai exacte a tuturor "urmelor" si influentelor indiene în opera eminescianã. În 1969 publica volumul Eminescu: Kavita (Poezii), Calcutta, cuprinzând 35 de poezii ale lui Eminescu traduse în bengali, limba lui Rabindranath Tagore. Dragostea pentru poezia lui Eminescu a determinat-o sã se stabileascã în România, unde a predat bengali, sanscritã si civilizatie indianã la Universitatea Bucuresti, totodatã traducând în bengali literaturã românã, scriind articole, studii, sustinând conferinte.

Cu o modestie pe care doar spiritele mari o au, a considerat ca fiind o cinste faptul de a fi prima traducãtoare a lui Eminescu în Asia si cu aceeasi modestie a primit, în 1972, Premiul Uniunii Scriitorilor pentru traducerea lui Eminescu în bengali. Teza sa de doctorat, sustinutã în 1975 sub îndrumarea prof. dr. docent Zoe Dumitrescu-Busulenga, a fost publicatã sub titlul Eminescu si India, cartea fiind consideratã de cãtre sanscritologul Sergiu Al-George drept "cea mai amplã si mai sistematicã tratare a problemei relatiilor dintre gândirea indianã si opera lui Mihail Eminescu".

Influenta indianã în opera eminescianã nu mai este un secret pentru nici un cititor însã Amita Bhose a dovedit, în cercetãrile ei, cã "n-a fost una suprapusã, adãugatã din afarã; ea a fost o asimilare organicã." Pentru Amita Bhose, Eminescu reprezintã "esenta spiritualitãtii românesti", România si India având un fond comun al sensibilitãtii, astfel explicându-se interesul poetului pentru tara Sakuntalei. În demersul sãu, autoarea a mers pe drumuri nebãtute, concluzionând: "Mihai Eminescu e singurul poet european care a fãcut India nemuritoare în tara sa".

Vã invitãm sã ne fiti aproape si sã cunoasteti personalitatea si opera Amitei Bhose, dar si un alt chip al lui Eminescu, împreunã cu:

- Mihaela Racoviteanu, directorul Bibliotecii Judetene "Stefan Bãnulescu"
- Carmen Musat-Coman, discipol al Amitei Bhose si director editorial al editurii Cununi de stele.

În cadrul editurii au apãrut, pânã în prezent, sub semnãtura Amitei Bhose:
- Proverbe si cugetãri bengaleze, culese si traduse din bengali.
- Radha si Krisna, de Chandidas, traducere din bengali.
- Maree indianã. Interferente culturale indo-române.
- Eminescu si India.
- Proza literarã a lui Eminescu si gândirea indianã.
- Eminescu si limba sanscritã.
- Dialoguri cu Amita Bhose: Eminescu este magnetul care mã atrage spre România.
 
Editura   | Carti   | Noi aparitii   | Evenimente   | Presa    | Contact    | Blog    | office@edituracununidestele.ro

AmitaBhose.net
AmitaBhose.Net