Donatie pentru o noua carte semnata Amita BhoseDragii mei dragi,

De-a lungul timpului am fost intrebata daca primesc donatii pentru a putea publica o noua carte a lui Didi - Amita Bhose. Am refuzat, desi stiam ca gestul venea din suflet. M-am gandit ca poate acei bani erau cei de intretinere sau chiar de paine. Caci oamenii care citesc carti sunt bogati la suflet insa nu si la punga, de cele mai multe ori. M-am gandit insa mai bine si mi-am dat seama ca bucuria de a putea fi parte din noua carte a lui Didi e mai mare decat bucuria de a putea achita intretinerea la timp. Asa ca toti cei care vor simti ca darul lor va ajunge cu adevarat intr-o noua carte au la indemana datele de mai jos si contul editurii. Ii rog sa completeze contractul, dupa depunere, si sa mi-l trimita la office@edituracununidestele.ro

Il vor primi si din partea mea, semnat si stampilat. Iar numele celor ce au daruit cateva file din noua carte a lui Didi vor aparea, cu recunostinta, in prefata cartii, devenind astfel nemuritori, precum Didi - Amita Bhose- si Eminescu.

Va rog numai sa nu depuneti sub anonimat, aceasta e singura mea rugaminte.

Va multumesc,
Carmen Musat-Coman


Contract de donatie

Incheiat la data de.........................I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. ........................................................................................... (numele si prenumele) cu domiciliul in ...................................., (localitatea) str. ................................. nr. ......., bloc ......, scara ......., etaj ......., apartament ......, judetul/sectorul ............................., act de identitate ........ seria ........ nr........... CNP.....................................in calitate de donator

Si

1.2. S.C. News Desk Media SRL, cu sediul in Bucuresti, str. Mihai Bravu nr.4, sectorul 2, inmatriculata la Registrul comertului Bucuresti, sub nr. J40/4336/2005, cod fiscal RO 17323995, avand contul nr. RO88BUCU049995572511RO01, banca Alpha Bank Dorobanti, telefon 0722 455 806, reprezentata de doamna Carmen Coman, avand functia de director editorial, in calitate de donatar
au convenit sa incheie prezentul contract de donatie cu respectarea urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Eu donatorul, donez societatii News Desk Media S.R.L., in mod irevocabil si fara sarcini suma de ............... lei, (in cifre si litere) ...............................................................................

Declar ca acesti bani nu provin din fapte ilicite si sunt supusi regimului fiscal de impozitare in conformitate cu legislatia in vigoare.

Iau la cunostinta ca acest contract se considera autentic in momentul in care l-am completat in sistem electronic si tine loc de semnatura mea privata.

2.2. S.C News Desk Media SRL, in calitate donatar, declar ca primesc cu recunostinta donatia facuta de donator privind suma mentionata mai sus si ca o voi folosi in totalitate pentru tiparirea unei carti scrise de Amita Bhose. Cartea va fi editata de editura Cununi de stele, editura ce apartine SC News Desk Media SRL iar numele donatorului va aparea, ca semn de recunostinta, in prefata acelei carti.

3. CLAUZE FINALE

3.1. Prezentul contract a fost redactat in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte, urmand ca donatarul sa trimita donatorului un exemplar (semnat si stampilat de catre acesta) prin posta cu confirmare de primire.DONATAR
 
Editura   | Carti   | Noi aparitii   | Evenimente   | Presa    | Contact    | Blog    | office@edituracununidestele.ro

AmitaBhose.net
AmitaBhose.Net