Lansarea primului manual de Limba sanscrita din România, apãrut la editura Cununi de SteleLansarea va avea loc Joi, 14 aprilie, ora 16:30, la Biblioteca Dimitrie Cantemir, Str. Viitorului. nr. 52 (Piata Gemeni).$

Bucuresti, 11 aprilie 2011

Amita Bhose (Calcutta, 1933 - Bucuresti, 1992), cercetãtoare a operei eminesciene, doctor în filologie (1975 cu teza Influenta indianã asupra gândirii eminesciene), scriitoare, traducãtoare, profesoarã, este personalitatea care a creat o punte de legãturã între culturile României si Indiei. Din 1971 pânã la moartea sa, în 1992, a trãit în România, "tara pe care a iubit-o poate mai mult decât multi dintre români si a slujit-o cu inteligenta si condeiul ei" (Zoe Dumitrescu-Busulenga). În India a publicat traduceri în bengali din poezia românã contemporanã, din Sadoveanu, Marin Sorescu, iar piese ale lui I.L. Caragiale, Mihail Sebastian au vãzut lumina rampei. În 1969 a apãrut, în bengali, limba maternã a lui Tagore, volumul Eminescu: Kavita (Poezii), prima traducere a lui Eminescu în Asia.

Manualul de limba sanscritã este rodul muncii de câtiva ani pe baza experientei didactice dobândite la Universitatea Bucuresti, unde a sustinut cursuri practice facultative de limba bengali (1972-1991), limba sanscritã (1978-1991) si civilizatie indianã. O experientã - de notat cã a tinut cursurile numai în limba românã - care i-a permis formarea unei metodologii a predãrii limbilor bengali si sanscritã cursantilor români. Desi limbile sanscritã si bengali au avut regim de curs facultativ cu asistentã de 2 ore pe sãptãmânã, studentii acestor cursuri au reusit sã traducã texte literare, unele traduceri fiind publicate în revistele românesti. Periodic erau sustinute spectacole literar-artistice si sesiuni de comunicãri stiintifice de profil indian, la care-si dãdeau concursul studentii Amitei Bhose. Nici o altã sectie de limbi orientale nu a avut o activitate atât de bogatã. Cu alte cuvinte, nici un alt cadru didactic nu le-a insuflat studentilor atâta pasiune pentru cultura de profil. Absolventii cursurilor repartizati în provincie corespondau cu domnia-sa, trimitându-i exercitii si traduceri pentru control.

Manualul, structurat în trei volume, cuprinzând aproximativ 600 de pagini de manuscris, în ciuda aparitiei întârziate, dupã aproape 20 de ani de la definitivare si tot atâtia de la moartea autoarei, constituie un pionierat în directia studierii sanscritei. În 1990 nu exista o astfel de lucrare în românã si nici într-o altã limbã europeanã. Astfel, Manualul reprezintã un valoros instrument de lucru pentru toti cei interesati de limba divinã - oameni de culturã în general si nu neapãrat cu pregãtire de specialitate.

Primul volum cuprinde 256 pagini, al doilea fiind în curs de culegere computerizatã la editura Cununi de stele, fiind prevãzut în planul editorial al anului în curs.

În cadrul lansãrii vor evoca personalitatea si opera Amitei Bhose: Lelia Rãdulescu, Elena Andronache, Carmen Musat-Coman. Vor fi prezentate manuscrisele autoarei si, în premierã, dupã 20 de ani de la sustinerea ultimului curs de limba sanscritã de cãtre Amita Bhose, plansele de lucru ale domniei sale.

Amãnunte despre activitatea Amitei Bhose se pot afla pe site-ul
www.amitabhose.net

Detalii si confirmãri:
Carmen Musat-Coman
director editorial
tel: 0722 455 806
e-mail: office@edituracununidestele.ro

 Limba sanscrita
 
Editura   | Carti   | Noi aparitii   | Evenimente   | Presa    | Contact    | Blog    | office@edituracununidestele.ro

AmitaBhose.net
AmitaBhose.Net