Eminescu si limba sanscritã

Amita Bhose


Eminescu si limba sanscritã


14

An aparitie carte: 2010

Numar de pagini: 96

Formatul cartii: 13/21 cm

ISBN: 978-606-92044-7-4
 
Articolele Amitei Bhose având ca obiect "Eminescu si limba sanscritã".

Sunt incluse aici articolele sau fragmentele din interviuri referitoare la preocupãrile pentru sanscritã ale lui Eminescu, în ordinea aparitiei lor în presa culturalã a vremii sau în volum, între anii 1977 si 1991.

Chiar dacã unele idei vor fi reluate de-a lungul vremii, ele vor dezvãlui noi valente ale cunoasterii limbii sanscrite de cãtre Eminescu. Iar meritul autoarei este nu numai de a dovedi o "laturã foarte importantã a culturii poetului", dar si de a demonstra cã acesta "a fost primul traducãtor român din limba sanscritã".

Amita Bhose a participat, alãturi de alti specialisti, la editarea stiintificã a operei lui Eminescu, fiind cooptatã, în 1976 în Colectivul Eminescu, format sub egida Muzeului Literaturii Române.

În aceastã calitate elaboreazã un studiu despre amprentele filozofiei indiene în proza literarã eminescianã, ce va fi inclus în volumul VII al Operelor, editat de editura Academiei în 1977 (studiul a fost publicat anul acesta de editura Cununi de stele, sub titlul Proza literarã a lui Eminescu si gândirea indianã).

Tot în aceastã calitate stabileste textul Gramaticii sanscrite mici de Fr. Bopp, (tradusã de poet dupã un volum apartinând Iuliei Hasdeu) si rãmasã în manuscris, însotindu-l de aparatul critic specific. Transcrierea manuscrisului o face prin transliterarea cuvintelor sanscrite cu ajutorul caracterelor latine si al semnelor diacritice.

Aceastã muncã, depusã pe parcursul a trei ani, a fost valorificatã în volumul XIV al seriei Operelor, apãrut la editura Academiei în 1983. 
Editura   | Carti   | Noi aparitii   | Evenimente   | Presa    | Contact    | Blog    | office@edituracununidestele.ro

AmitaBhose.net
AmitaBhose.Net