Amintiri

Rabindranath Tagore


Amintiri


12

An aparitie carte: 2015

Numar de pagini: 88

Formatul cartii: 10,5/18 cm

ISBN: 978-973-8185-06-7
 
Traducere din limba bengali de Amita Bhose

"Drumurile pe care le strãbati si hanurile în care înnoptezi în timpul cãlãtoriei nu-ti par tablouri când esti în mers. Atunci ele sunt prea utile si prea reale pentru a deveni artã. Dar dupã ce ai ajuns la capãtul drumului si nu mai ai nevoie de ele, le poti privi ca pe tablouri. Dacã în amurgul vietii tale te opresti în pragul unei case de odihnã si te uiti la toate orasele, câmpiile, râurile si dealurile pe care le-ai lãsat în spate, ele se integreazã într-un tot si în lumina obscurã a asfintitului apar ca un vast tablou. Astfel, când am avut un rãstimp sã mã uit înapoi, o singurã privire mi-a fost de ajuns ca aceastã panoramã sã-mi capteze întreaga minte.
Oare curiozitatea ce mi se trezise îsi va avea rãdãcina în atasarea fireascã la propriul meu trecut? Este imposibil sã nu existe o asemenea atasare. Dar afarã de aceasta, tablourile ca atare aveau propria lor atractie."
(fragment)
*

Volumul de fatã ar fi trebuit sã aibã în jur de 170 de pagini. Ar fi cuprins "autobiografia lui Rabindranath Tagore pânã la vârsta de 25 de ani" (1886) si ne-ar fi introdus în "atmosfera culturalã din perioada respectivã". Am fi aflat "contributia familiei Tagore în viata social-culturalã a Indiei" si cum a luat "contact cu cultura europeanã, în Anglia" cel ce avea sã fie numit Profetul Indiei. "Reflectiile despre literaturã si filozofie" - citatele din ghilimele apartin Amitei Bhose - ar fi întregit acest tablou care redã viata celui ce a fost cunoscut în România încã din 1913, când i s-a decernat Premiul Nobel pentru literaturã. Ca sã pãstrãm tonul cãrtii, am fi avut un tablou pictat - cartea fiind tradusã în românã direct din limba bengali, limba maternã a lui Tagore si a traducãtoarei, Amita Bhose - si nu o reproducere, asa cum se întâmplã cu traducerile operei lui Tagore realizate din limbi europene.
*
Cu bucurie dar si cu regret aducem la lumina tiparului cele câteva capitole pe care vremea i le-a permis sã ni le tãlmãceascã. Cu bucurie, pentru cã sunt traduceri inedite - volumul nefiind tradus în România. Cu regret, pentru cã volumul nu este complet. Cititorii vor primi cu dragoste aceastã picturã a vietii lui Tagore prin penelul iscusit al lui Didi - cea care traducea direct în românã, fãrã dictionar, mãiestrind cuvintele de parcã limba românã ar fi fost chiar limba sa maternã.
Volumul Amintiri e ilustrat cu fotografii ale lui Rabindranath Tagore si cu lucrãrile pictorului Gaganendranath Tagore, nepotul lui Rabindranath. Astfel, vom regãsi locurile sau oamenii descrisi în text, tabloul vizual unindu-se cu cel literar. E reprodusã si prima paginã din volumul editat de Universitatea Vishvabharati, întru satisfacerea unei curiozitãti normale privind scrierea bengalezã. De asemenea, sunt reproduse câteva manuscrise sau pagini dactilografiate ale lui Didi - si câteva manuscrise ale lui Tagore.
 
Editura   | Carti   | Noi aparitii   | Evenimente   | Presa    | Contact    | Blog    | office@edituracununidestele.ro

AmitaBhose.net
AmitaBhose.Net